Hizmetlerimiz

Her türlü yalıtım izolasyon konusu olan projelerin lider firmasıdır.

Dış Cephe Isı Yalıtım

Dış Cephe Isı Yalıtım

1. Uygulama Yüzey Hazırlığı
 
Dış cephe ısı yalıtım uygulamasına başlamadan önce uygulama yapılacak yüzeyin mekanik sağlamlığı ve uygulamaya uygunluğu kontrol edilmelidir. Yeni yapılarda duvar dış yüzeyleri basınçlı su ile temizlenmeli ve eski yapılarda yüzey üzerinde bulunabilecek; toz, kir, yağ, harç kalıntıları veya parçacıklar var ise arındırılmalıdır.
Dış cephe ısı yalıtım uygulaması, yüzey ve ortam sıcaklığının +5oC üzerinde ve +30oC altında olduğu koşullarda yapılmalıdır.
Eski yapılarda uygulama yüzeyi üzerinde bulunabilecek sıvalar, kabarmalar, çatlaklar kazınmalı ve gerekli noktalar, yüzey yapısına uygun mekanik özellikte ve kalınlıkta tamir harcı ile tamir edilmelidir.
 
2. Subasman Profilinin Montajı
 
Dış cephe ısı yalıtım sistemini darbe, zemin rutubeti, vb. etkilere karşı korumak ve sisteme terazisinde bir başlangıç vermek amacıyla, yerden minimum 30 cm yukarıda, bina çevresini saracak şekilde subasman profilleri montajı yapılmalıdır.
Profillerin ölçüsü, sistem yapısına ve binanın ihtiyaç duyacağı ısı yalıtım performansına göre belirlenmiş yalıtım levhalarının kalınlığına göre belirlenmelidir.
Subasman profilleri, uygulama yüzeyine uygun tespit elemanları ile sabitlenmelidir ve köşe birleşim noktalarında uç kısımları 45o açıyla kesilerek ve uçlar arasında minimum 1 mm mesafe kalacak şekilde birbirlerine sabitlenmelidirler.
 
3. Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcının Hazırlanması ve Levhaların Yapıştırılması
 
Uygulama yüzeyinin düzgünlüğüne göre polimer-çimento esaslı ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı uygulaması iki şekilde yapılabilir;
Yüzey eğrilikleri olan kısımlar için: noktasal öbek ve kenarlar boyunca şerit yöntemi
Düz yüzeyler için: taraklı mala uygulaması yöntemi
Isı yalıtım levhaları, uzun kenarı yatay yerleşecek şekilde subasman profili üzerine aşağıdan yukarıya doğru yerleştirilmelidir. Maksimum teması sağlamak ve yüzeyde seviye değişikliklerini önlemek için yapıştırılan levhalar, mastar yardımıyla gönyeye alınmalıdır.
Isı yalıtım levhaları, birbirlerine yarım levha uzunluğunda şaşırtmalı ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşenmelidir ve yapının köşe kısımlarında da şaşırtmalı uygulama devam etmelidir.  
Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken yapıştırma harcının, levhalar arası birleşim boşluklarına sızmamasına dikkat edilmelidir.
Pencere, kapı, vb. cephe açıklıklarının köşelerinde yalıtım levhaları köşelere bir bütün olarak konulmalı ve levha üzerinde boşluk ebadına göre diş açılmalıdır.
Uygulama esnasında yüzey düzgünlüğü sürekli kontrol edilmelidir. 
 
4. FKD veya FKD-S Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi
 
Dübelleme işlemi, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasından 24 saat sonra başlamalıdır.
Sistemde kullanılacak mekanik dübel çeşidi ve uzunluğu, üretici firma teknik bilgileriyle uyumlu şekilde uygulama yüzeyi yapısına, ısı yalıtım levhasının kalınlığına ve cephe üzerinde oluşabilecek mekanik yük kriterlerine göre belirlenmelidir.
Dübel gövdesi ile aynı çapa sahip matkap ucu ile ısı yalıtım levhaları üzerine delik açılmalı ve dübel başlıklarına uygun havşa açma aparatı seçilerek havşa başlıkları açılmalıdır. Dübeller bu başlıklara çakılarak yerleştirilmeli ve başlık etrafında kalan boşluklar, pürüzsüz bir yüzey oluşturmak için sıva ile kapatılmalıdır.
Levha başına kullanılacak dübel sayısı; köşelere birer adet ve levha merkezine bir adet olmak üzere toplam 5 adettir. Yapı üzerinde bulunan kenar ve köşe kısımlarda ve açıklıklarda dübel sayısı sıklaştırılmalıdır.
 
5. Kenar ve Köşe Profillerinin Uygulanması
 
Bina cephesi kenar ve köşeleri ve kapı, pencere bölümlerinin kenar ve köşe bölümleri cephede en fazla mekanik zorlanma ve sonucunda kaplamalarda çatlama riski ile karşı karşıya bulunan bölümlerdir. Bu bölümlerde düzgün ve dayanıklı bir detay oluşturmak için yapıda uygun şekilde fileli veya filesiz alüminyum veya PVC profiller kullanılmalıdır. 
 
6. Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı ve Donatı Filesinin Uygulanması
 
İlk kat sıva tabakası, ısı yalıtım levhalarının yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra çelik mala kullanarak, tüm yüzeyleri kaplayacak şekilde uygulanmalı ve harcın kuruması beklenmeden mala yardımıyla donatı filesi, yukarıdan aşağı doğru harç içerisine eşit şekilde yerleştirilmelidir.
Donatı filesinde sürekli bir performans elde etmek için, kesişim/birleşim noktalarında veya ek yerlerinde birbiri üzerine 10 cm file bindirmesi yapılmalıdır.
Cephedeki kenar ve köşelerde güçlendirme profilleri kullanılmamış ise, donatı filesi, köşelerde en az 25 cm döndürülmelidir ve köşelerde kesilmemelidir.
İlk kat fileli sıva uygulamasından en az 4 – 5 saat sonra ikinci kat sıva uygulamasına geçilir. 
Yüzeyde oluşabilecek çatlakların önlenmesi için her katta 2 mm olacak şekilde sıva uygulaması yapılmalı ve toplam kalınlık 4 mm’yi geçmemelidir.
Cephe üzerinde bulunan pencere, kapı köşeleri gibi zayıf bölgeler için takviye file parçaları kullanılmalıdır. Ek parçalar,  pervaz köşelerinden 45o çapraz şekilde ilk kat sıva tabakası ile donatı filesi arasına yerleştirilmelidir.
 
7. Dekoratif Son Kat Kaplama ve/veya Boya Uygulaması
 
Son kat dekoratif kaplama ve/veya boya uygulamasından önce yüzey emiciliğini dengelemek ve kaplama ile yüzey arasındaki aderansı artırmak amacıyla astar uygulaması yapılmalıdır.
Dekoratif son kat kaplama ve/veya boya uygulaması, ikinci kat sıva ve astar uygulamaları tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık  6 – 7 gün sonra)  yapılmalıdır.
Dekoratif kaplama harcı çelik veya plastik mala ile uygulanır ve yüzey üzerinde son aşamada kullanılan kaplama malzemesi özelliğine göre perdah malası kullanılarak tekstür oluşturulur.
Dekoratif kaplamanın kurumasından sonra dış cephe boyası (akrilik esaslı, silikonlu, vb.) uygulaması yapılır ve sistem bitirilir.
 
8. Uygulama Önerileri
 
Rutubetli veya rutubet oranı giderek artan dış cephe duvarlarda mekanik koruma ve nem önleme uygulamaları tamamlanmadan ısı yalıtımı uygulaması yapılmamalıdır.
Uygulama esnasında ısı yalıtım levhaları, uzun süre açık şekilde dış hava şartlarına maruz bırakılmamalıdır. Ayrıca uygulamada kullanılacak levhaların kuru bir alanda muhafaza edilmeleri ve uygulama esnasında kuru ısı yalıtım levhalarının kullanılması gerekmektedir.
Dış cephe iskelesi, rahat uygulamaya imkan verebilecek şekilde, binadan yeterli derecede uzak mesafede yapılmalıdır. 
Sistemin doğru şekilde uygulanabilmesi için çok sıcak havalarda, direkt güneş altında ve/veya aşırı rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Yapılarda subasman seviyesini, olası dış kaynaklı etki ve mekanik darbelerden korumak için, yüksek dayanımlı çelik hasır donatı ile güçlendirilmiş mekanik dayanımlı subasman katmanı oluşturulması tavsiye edilmektedir.
 
 

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

TEKLİF AL

BENZER HİZMETLERİMİZ

SİZİ ARAYALIM

Tıkla Ara