Hizmetlerimiz

Her türlü yalıtım izolasyon konusu olan projelerin lider firmasıdır.

Temel Altı Su Yalıtımı

Temel Altı Su Yalıtımı

Her ne kadar günümüzde binaların dış yüzeyi göz kamaştırıyor olsa da en önemli nokta binanın temelinin sağlam olması ve temel izolasyonunun en uygun ve doğru şekilde yapılmış olmasıdır. Temel izolasyonu ile sadece zemini değil, yapının tamamını koruma altına alabilirsiniz. Temel su izolasyonu sayesinde binanın zeminin yanında binanın tamamını koruma altına alarak binanın ömrünü de uzatmış olursunuz.
Binanın oturacağı zemine ilk önce yalıtım yapılması gerekir. 'Temel izolasyonu nedir?' sorusunun en doğru cevabı, binanın ömrünü uzatmak, yapıyı kimyasal maddelerden korumak, binayı kullanan kişilerin olumsuz şekilde etkilenmesini önlemektir. Bu yüzden temel izolasyonu binanın temelinin sağlam olması ileride istenmeyen problemlerin ortaya çıkmaması için gereklidir. Hatalı yapılan ya da eksik uygulanan temel izolasyonu, ileride maliyeti yüksek çözümler meydana getirir.
 
Temel su izolasyon çeşitleri bina temellerinde yapılacak su izolasyonu zemin rutubetine, basınçlı ve basınçsız suya karşı olmak üzere üç çeşittir. Bunun yanında bohçalama adı verilen bir uygulama daha vardır. Bohçalama Yöntemi bitişik nizam binalarda içten bohçalama, ayrık nizam yapılarda ise dıştan bohçalama yapılarak uygulanır.
İçten Bohçalama Yönteminde ana kuralı, binanın havuz içine oturmasıdır. İlk olarak betonarme şeklinde dış çanak oluşturulur ve yalıtım köşelere pah uygulaması yapılarak dış çanağın iç yüzeyine soğuk astar emülsiyonu uygulaması şeklinde devam eder. Dış çanak içine yatay ve düşey olmak üzere 2 kat polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler serilerek yalıtım katmanları korumaya alınmış olur. Uygulamanın sonunda binanın taşıyıcı sistemi olan radye temel ve perde duvarlar ile iç çanak yapılarak uygulama tamamlanır.
 
Su yalıtımı iç ve dış etkilere karşı yapılmaktadır. Ancak burada deprem bölgesinde bulunan ülkemiz için daha da önemlisi suyun yapı kabuğundan içeri girerek yapı elemanlarına dolayısıyla da yapıya zarar vermesini önlemektir. Yapılara bu şekilde nüfuz eden su, yapının taşıyıcı sistemi içerisinde yer alan demirlerin korozyona (paslanmaya) uğramasına neden olur. Oluşan paslanma demir kesit alanını zayıflatır ve mevcut demir gerekli teknik yeteneğini yitirir. Ayrıca bu durum betonun çürüyüp çatlamasına neden olarak, yapı taşıyıcı sisteminin kapasitesinin düşmesine yol açar. Bununla beraber suyun oluşturduğu bakteri ve küf yapıları sağlıklı ve konforlu olmaktan uzaklaştırmaktadır.
 
Yapıların, özellikle de temelin yeterli sağlamlıkta yapılmış olması unsuru tek başına yeterli değildir. Yapılan temellerin mutlaka suya ve suyun olumsuz etkilerine karşı yalıtılmış olması gereklidir. Yapı projesinin tasarlanma aşamasında su yalıtımı da göz önünde bulundurulmalı, zemine göre uygun temel sistemi seçilmelidir. Temel yalıtımı projelendirilmeden önce zemindeki su durumu tespit edilmeli, bu tespit zemin suyu seviyesinin en yüksek olduğu dönemde yapılmalıdır. Sondaj ve gözlemler sonucu zemindeki su durumu belirlenir ve su yalıtımı aşağıda belirtilen üç kategoriye ayrılarak projelendirilir. Temellerde su yalıtımı, "Zemin rutubetine karşı", "Basınçsız suya karşı" ve "Basınçlı suya karşı" su yalıtımı olmak üzere üç şekilde uygulanmaktadır.
 
Zemin Rutubetine Karşı Yalıtım: Zemin toprağında mevcut bulunan, kılcal boşluklardan yapının bünyesine giren su zemin rutubetidir. Toprak ile temas eden statik yapı bu suyu bünyesine almaktadır. Bu tip durumlarda perdelere bir kat cam tülü taşıyıcılı 3 mm polimer bitümlü su yalıtım membranı ile yapılacak su yalıtımı yeterli olmaktadır. Ancak gerilmelere karşı daha dayanıklı olan Polyester keçe taşıyıcılı 3 mm polimer bitümlü membranı ile yalıtım yapılması önerilmektedir. Yapının çevresinde ve gerekli yerlerinde yapılacak drenaj sistemi su yalıtımını tamamlamaktadır.
 
Basınçsız Suya Karşı Yalıtım: Kendi cazibesiyle akan serbest suya genel olarak basınçsız su adı verilir. Bu su, yapının yalıtımına basınç yapmaz, ancak geçici basınçlar olabilir.
 
Bu gibi durumlarda temel altında (tabanda) bir kat polyester keçe taşıyıcılı 3 mm kalınlıkta polimer bitümlü su yalıtım membranı uygulaması yapılır. Ya da birinci kat olarak polyester keçe taşıyıcılı 3 mm membran ile ikinci kat olarak cam tülü taşıyıcılı 3 mm kalınlıkta polimer bitümlü membran uygulanır. Çift kat 3 mm kalınlıkta polimer bitümlü su yalıtım membranı uygulaması yapılması daha da sağlam ve uzun ömürlü bir yalıtım sağlamaktadır.
 
Perdelerde ise bir kat cam tülü taşıyıcılı 3 mm polimer bitümlü su yalıtım membranı ya da ikinci alternatif olarak cam tülü taşıyıcılı 3 mm kalınlıkta polimer bitümlü su yalıtım membranı çift kat olarak uygulanabilir. Ancak yalıtım da kullanılacak en az bir örtünün polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım membranı olarak tercih edilmesi önerilmektedir.
 
Basınçlı Suya Karşı Yalıtım: Yapıya sürekli ve belli bir hidrostatik basınç yapan sular basınçlı sulardır. Su basıncı ile yapının yalıtıma yapacağı basınç değerlendirilerek yalıtım detaylandırılması yapılır. Projenin zemin yapısı ve yapı durumu iyi etüt edilmelidir.
 
Yalıtım yapılacak bölgedeki iklim koşullarına uygun malzemenin seçilmesi gerekir.
 
Yalıtım yaparken doğru detayın tercih edilmesi, nitelikli malzemelerin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca uygulamanın kalifiye ve kaliteli işçilikle yapılması tamamlayıcı unsurlardan birisidir.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

TEKLİF AL

BENZER HİZMETLERİMİZ

SİZİ ARAYALIM

Tıkla Ara